MENTIONS

Grasp in the media

2021-12-14
Norwegian Smart Care Cluster

EN: Grasp er i full gang med pilotprosjekter

2021-12-15
Norwegian Smart Care Cluster

EN: Grasp øker verdien av oppfinnelsen gjennom rettigheter

2021-12-16
Norwegian Smart Care Cluster

Grasp logger hverdagen